31.03.20
Stypendia (Scholarships) 2020
Polskiej Fundacji Kulturalnej
Thank you for your interest in the Polish Cultural Foundation scholarships. Due to the current restrictions by the State of New Jersey, we are unable to read the applications at this time. As soon as the restrictions are lifted, the Scholarship Committee will read all applications that are postmarked by March 31, 2020. If you have any questions or concerns, send an email to więcej»

CONTACT

Wspieraj Polską Fundację Kulturalną kupując w

Kiedy kupujesz przez AmazonSmile, Amazon przekazuje darowiznę na Polską Fundację Kulturalną

Events

HomeEvents › IX Polskie Targi Uniwersyteckie / 9th Polish University Fair,

03.17.2019

IX Polskie Targi Uniwersyteckie / 9th Polish University Fair,

niedziela 17 marca 2019 r. 3:00pm - 5:00pm.
Sunday, March 17th, 2019 - 3:00pm - 5:00pm.

Zapraszamy bardzo serdecznie na IX Polskie Targi Uniwersyteckie, które odbędą się w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark w dniu 17 marca 2019 r. w godzinach 3:00pm - 5:00pm.

Polska Fundacja Kulturalna
177 Broadway ▪ Clark ▪ NJ 07066 ▪ USA
www.pcfnj.org ▪ pcf@pcfnj.org ▪ tel: 732-382-7197

Kolejny raz polskie uniwersytety będą przedstawiały swoją ofertę studiowania w Polsce w języku angielskim. Szeroki wachlarz kierunków od medycyny poprzez informatykę, inżynierię po zarządzanie jest dostępny dla polonijnej młodzieży w Polsce.

W obecnym roku w Polsce studiuje ponad 1100 studentów z USA i Kanady. Wielu z nich nie posiada polskich korzeni, ale kierując się tańszą ofertą cenową postanowiło zdobyć wykształcenie w Polsce. Wszystkie kierunki prezentowane przez polskie uniwersytety są akceptowane przez Stany Zjednoczone i Kanadę. Niektóre z kierunków prowadzone są zgodnie z amerykańskim standardem.

Zapraszamy wszystkich, aby przyszli i zobaczyli sami co proponują polskie uczelnie. Wyższe wykształcenie jest w USA bardzo kosztowne, Polskie Targi Uniwersyteckie są jedną z alternatyw, którą warto poznać, aby podjąć właściwą decyzję dotyczącą przyszłości naszych dzieci. Nie pozbawiajmy się możliwości wyboru.

 - - - - -


We cordially invite you to the  which will take place at the Polish Cultural Foundation in Clark on March 17, 2019, from 3:00 pm to 5:00 pm.

Polish Cultural Foundation
177 Broadway  Clark  NJ 07066  USA
www.pcfnj.org  pcf@pcfnj.org  tel: 732-382-7197

Once again, Polish universities will present their offer of studying in Poland in English. A wide range of subjects from medicine through IT, engineering and management is available to Polish-American youth in Poland.

In the current year, Poland has over 1,100 students from the USA and Canada. Many of them do not have Polish roots, but guided by a cheaper price offer, they decided to get an education in Poland. All courses presented by Polish universities are accepted by the United States and Canada. Some of the majors are run according to the American standard.

We invite everyone to come and see for themselves what Polish universities propose. Higher education in the US is very expensive, the Polish University Fair is one of the alternatives that is worth learning to make the right decision regarding the future of our children. Let's not deprive ourselves of the choice.

 Polish School
Sala Bankietowa
UNIA
POLAND