31.03.20
Stypendia (Scholarships) 2020
Polskiej Fundacji Kulturalnej
Thank you for your interest in the Polish Cultural Foundation scholarships. Due to the current restrictions by the State of New Jersey, we are unable to read the applications at this time. As soon as the restrictions are lifted, the Scholarship Committee will read all applications that are postmarked by March 31, 2020. If you have any questions or concerns, send an email to więcej»

KONTAKT

Wspieraj Polską Fundację Kulturalną kupując w

Kiedy kupujesz przez AmazonSmile, Amazon przekazuje darowiznę na Polską Fundację Kulturalną

News

HomeNews › Polska Fundacja Kulturalna

02.09.2019

Polska Fundacja Kulturalna

POLSKA FUNDACJA KULTURALNA w Clark, NJ, USA ma status organizacji niedochodowej. Zajmuje się popularyzacją kultury i dziedzictwa polskiego. Jest jedyną tego typu organizacją na obszarze trzech stanów - New Jersey, New York i Connecticut.

PFK znajduje się w Clark, w stanie New Jersey na gruntach o powierzchni ok. 1,5 ha. Trzy połączone ze sobą budynki tworzą powierzchnię użytkową ok. 3720 m kw. W każdym budynku są pomieszczenia biurowe, klasowe, sale konferencyjne i inne. Jest także duża sala widowiskowa ze sceną.PFK prowadzi znaną Galerię Sztuki im. Waltera Skulskiego, w której swoje prace wystawiają polscy i międzynarodowi artyści. Ponadto mieści się tu Biblioteka im. Josepha Marjanczyka, zawierająca ponad 15 000 sztuk książek i innych publikacji w językach polskim i angielskim.Zapisy testamentowe Pp. Lubomira i Ireny Zabilskich oraz P. Josepha S. Różańskiego pozwalają na przyznawanie co roku określonej liczby stypendiów naukowych, w wysokości $2000 każde. Ponadto od 2002 roku PFK przyznaje 10 dodatkowych stypendiów z puli Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej.PFK prowadzi kursy dla dorosłych, w tym m.in. lekcje języka polskiego dla Amerykanów i osób innych narodowości, zajęcia artystyczne i muzyczne oraz szermierkę i karate dla dzieci i młodzieży. 

Polska Szkoła Dokształcająca kształci każdego roku ok. 700 uczniów od przedszkola do klasy XI (matura). Program obejmuje język polski, historię, geografię, muzykę, kulturę i tradycje polskie.Ponadto w ciągu roku PFK organizuje wiele spotkań tematycznych, seminariów, wykładów, projekcji filmowych, koncertów, akademii i innych uroczystości. Użycza również sal na imprezy prywatne.

Serdecznie zapraszamy:

POLSKA FUNDACJA KULTURALNA

177 Broadway

Clark, NJ 07066-1849

tel: 732-382-7197Polish School
Sala Bankietowa
UNIA
POLAND