KONTAKT

Wspieraj Polską Fundację Kulturalną kupując w

Kiedy kupujesz przez AmazonSmile, Amazon przekazuje darowiznę na Polską Fundację Kulturalną

Events

HomeEvents › uroczystość upamiętniającą ofiary Ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej dokonanego przez ludność ukraińską w latach 1939 - 1947

07.08.2023

uroczystość upamiętniającą ofiary Ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej dokonanego przez ludność ukraińską w latach 1939 - 1947

Sobota 8 lipca 2023, o godzinie 18:30

Zapraszamy na uroczystość upamiętniającą ofiary Ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej dokonanego przez ludność ukraińską w latach 1939 - 1947.
 
- Sobota 8 lipca 2023, o godzinie 18:30 -
 
(English translation below)
 
opuszczenie flag,
część informacyjno-artystyczna,
wspomnienia rodzin o ofiarach,
prezentacja płaskorzeźby o Ludobójstwie Wołyńskim, która już niedługo zostanie umieszczona przed siedzibą Polskiej Fundacji Kulturalnej)
 
Polska Fundacja Kulturalna pamięta o Polakach zamordowanych przez Ukraińców przez cały czas nie tylko z okazji rocznic.
 
Od kilku lat przed siedzibą Fundacji znajduje się plansza (załączone zdjęcie) przedstawiająca pomnik "Rzeź Wołyńska" autorstwa A. Pityńskiego - plansza ta była wielokrotnie wywracana przez "nieznanych sprawców".
 
Na drzwiach Fundacji jest plakat Fundacji Wołyń Pamiętamy (zdjęcie) przedstawiający 2 letnią Czesię Chrzanowską zamordowaną w swoim łóżeczku przez Ukraińców.
 
Podczas zorganizowanej przez nas manifestacji przeciwko wojnie 6 marca 2022 pod pomnikiem Katyń w Jersey City - również w sposób stanowczy przypomnieliśmy o Ludobójstwie Wołyńskim.
- - -
 
We cordially invite you to a ceremony commemorating the victims of the genocide of Poles in Volhynia and Eastern Galicia carried out by the Ukrainian population in the years 1939 - 1947.
 
Saturday, July 8, 2023, at 6:30pm
 
lowering the flags,
information and artistic part,
memories of the families of the victims,
presentation of the relief about the Volhynian Genocide,
which will soon be placed in front of the Polish Cultural Foundation headquarters
 
The Polish Cultural Foundation remembers Poles murdered by Ukrainians all the time, not only on anniversaries.
 
For several years, in front of the Foundation's headquarters, there has been a board (photo attached) showing the monument "Volyn Massacre" by A. Pityński - this board has been knocked over many times by "unknown perpetrators".
 
On the door of the Foundation there is a poster of the Wołyń We Remember Foundation (photo) showing 2-year-old Czesia Chrzanowska murdered in her bed by Ukrainians.
 
During the demonstration against the war organized by us on March 6, 2022 at the Katyn Monument in Jersey City - we also strongly reminded of the Volhynian Genocide.


Polish School
Sala Bankietowa
UNIA
POLAND