KONTAKT

Wspieraj Polską Fundację Kulturalną kupując w

Kiedy kupujesz przez AmazonSmile, Amazon przekazuje darowiznę na Polską Fundację Kulturalną

Events

HomeEvents › Pomnik Katyń w Jersey City, New Jersey USA. 7 lipca 2023

07.07.2023

Pomnik Katyń w Jersey City, New Jersey USA. 7 lipca 2023

Pomnik Katyń w Jersey City, New Jersey USA. 7 lipca 2023
(English version below)

w dniu dzisiejszym umieściliśmy po obydwu stronach pomnika Katyń kwiaty symbolizujące polskie polne kwiaty oraz plansze (w językach angielskim oraz polskim) upamiętniające ofiary ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Polakach na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Na planszach jest link do strony internetowej oraz kod QR z pełniejszą informacją w językach angielskim i polskim na temat ludobójstwa.

Wiele z osób dzięki, którym powstał Pomnik Katyń pochodziło z Kresów, jak również wielu z zamordowanych w Katyniu. Kiedy oni bronili Polski i oddali za nią życie ich bliscy byli mordowani przez Ukraińców.

Już jutro zapraszamy wszystkich do Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark New Jersey na uroczystość upamiętniającą ofiary Ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej dokonanego przez ludność ukraińską w latach 1939 - 1947.
- Sobota 8 lipca 2023, o godzinie 18:30 -
(opuszczenie flag, część informacyjno-artystyczna, wspomnienia rodzin o ofiarach, prezentacja płaskorzeźby o Ludobójstwie Wołyńskim, która już niedługo zostanie umieszczona przed siedzibą Polskiej Fundacji Kulturalnej)

- - -
Katyn Memorial in Jersey City, New Jersey USA. July 7, 2023
Today, on both sides of the Katyn monument, we placed flowers symbolizing Polish wildflowers, and boards (in English and Polish) commemorating the victims of genocide committed by Ukrainians on Poles in Volhynia and Eastern Lesser Poland. The boards contain a link to the website and a QR code with more complete information, in English and Polish, about the genocide.

Many of the people thanks to whom the Katyn Monument was created, came from Poland's Eastern Borderlands, as well as many of those murdered in Katyn. When they defended Poland in 1939 and gave their lives for it, their relatives were murdered by the Ukrainians.

Tomorrow we invite everyone to the Polish Cultural Foundation in Clark New Jersey for a ceremony commemorating the victims of the genocide of Poles in Volhynia and Eastern Lesser Poland carried out by the Ukrainian population in the years 1939 - 1947.
- Saturday, July 8, 2023, at 18:30 -

(lowering the flags, information and artistic part, memories of the families of the victims, presentation of the bas-relief about the Volhynian Genocide, which will soon be placed in front of the seat of the Polish Cultural Foundation)Polish School
Sala Bankietowa
UNIA
POLAND