KONTAKT

Wspieraj Polską Fundację Kulturalną kupując w

Kiedy kupujesz przez AmazonSmile, Amazon przekazuje darowiznę na Polską Fundację Kulturalną

Events

HomeEvents › Battle of Grunwald / Bitwa pod Grunwaldem 1410

07.15.2023

Battle of Grunwald / Bitwa pod Grunwaldem 1410

July 15, 1410 / 15 lipca 1410

Battle of Grunwald / Bitwa pod Grunwaldem

The Battle of Grunwald was fought on 15 July 1410 during the Polish–Lithuanian–Teutonic War. The alliance of the Crown of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania, led respectively by King Władysław II Jagiełło (Jogaila) and Grand Duke Vytautas, decisively defeated the German–Prussian Teutonic Knights, led by Grand Master Ulrich von Jungingen. Most of the Teutonic Knights' leadership were killed or taken prisoner.

The battle shifted the balance of power in Central and Eastern Europe and marked the rise of the Polish–Lithuanian union as the dominant political and military force in the region.
The battle was one of the largest in medieval Europe.

The bronze monument of King Władysław Jagiełło was created for the 1939 New York World's Fair's Polish pavilion by the Polish sculptor Stanisław K. Ostrowski. It stood at the Fair's entrance at Queens' Flushing Meadows-Corona Park.
Thank you to the New York City for protecting the monument !


The Polish Cultural Foundation in Clark, on a few occasions organized historical events at the Monument of King Władysław Jagiełło in Central Park, New York, presenting a copy of Jan Matejko's painting Battle of Grunwald measuring 12ft by 5ft


- - -
Bitwa pod Grunwaldem stoczona została 15 lipca 1410 roku podczas wojny polsko – litewsko – krzyżackiej. Sojusz Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego pod wodzą króla Władysława Jagiełły i Wielkiego Księcia Witolda ostatecznie rozbił niemiecko – pruskich Krzyżaków pod wodzą wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena. Większość dowództwa krzyżackiego została zabita lub wzięta do niewoli.

Bitwa zmieniła układ sił w Europie Środkowo-Wschodniej i zaznaczyła wzrost unii polsko-litewskiej jako dominującej siły politycznej i militarnej w regionie.
Bitwa była jedną z największych w średniowiecznej Europie.

Pomnik króla Władysława Jagiełły z brązu wykonał polski rzeźbiarz Stanisław K. Ostrowski dla polskiego pawilonu na Targach Światowych w Nowym Jorku w 1939 roku. Stał przy wejściu na Targi w Queens' Flushing Meadows-Corona Park.
Dziękujemy miastu Nowy Jork za opiekę nad pomnikiem !

Polska Fundacja Kulturalna w Clark, kilkukrotnie organizowała wydarzenia historyczne pod Pomnikiem Króla Władysława Jagiełły w Central Park, New York prezentując kopię obrazu Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki o wymiarach 366cm na 158cmPolish School
Sala Bankietowa
UNIA
POLAND