KONTAKT

Wspieraj Polską Fundację Kulturalną kupując w

Kiedy kupujesz przez AmazonSmile, Amazon przekazuje darowiznę na Polską Fundację Kulturalną

Events

HomeEvents › Powstanie Warszawskie 1944 / Warsaw Uprising 1944

08.01.2023

Powstanie Warszawskie 1944 / Warsaw Uprising 1944

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy uczestniczyli w upamiętnieniu Powstania Warszawskiego 1944 w Polskiej Fundacji Kulturalnej.

Flagi zostały opuszczone do połowy masztu, chwilą ciszy upamiętniliśmy tych, którzy zginęli walcząc za wolność, krótkie prezentacje przybliżyły genezę, przebieg oraz znaczenie Powstania. Na zakończenie symbolicznej uroczystości odbyła się projekcja filmów dokumentalnych o Powstaniu Warszawskim 1944.

1 sierpnia 1944 roku rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Było największą bitwą, stoczoną podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z niemieckimi wojskami okupacyjnymi. Powstańcy (w tym 12% poniżej 18 roku życia, najmłodsi 8 lat) walczyli bowiem przeciwko regularnym formacjom niemieckim, bez ciężkiego uzbrojenia, samolotów, dział i czołgów.

Było najdonioślejszym działaniem Armii Krajowej. Walki, zaplanowane na kilka dni, trwały 63 dni. Powstanie, choć nie osiągnęło celów ani wojskowych, ani politycznych, było fenomenem w skali okupowanej przez Niemcy Europy. Dla kolejnych pokoleń Polaków stało się symbolem męstwa w walce o niepodległość.

Chwała Bohaterom !

- - -
We would like to thank everyone who participated in the commemoration of the 1944 Warsaw Uprising at the Polish Cultural Foundation.

Flags were lowered to half-mast, a moment of silence commemorated those who died fighting for freedom, short presentations brought closer the origin, course and significance of the Uprising. At the end of the symbolic ceremony, documentary films about the Warsaw Uprising 1944 were shown.

On August 1, 1944, the Warsaw Uprising began. It was the biggest battle fought during World War II by the underground organization with the German occupation troops. The insurgents (12% under the age of 18, the youngest 8 years old) fought against regular German formations, without heavy armament, planes, cannons and tanks. It was the most significant action of the Home Army.

The fighting, scheduled for a few days, lasted 63 days. The uprising, although it did not achieve its military or political goals, was a phenomenon in the scale of Europe occupied by Germany. For subsequent generations of Poles, it became a symbol of bravery in the fight for independence.


Glory to the Heroes!Polish School
Sala Bankietowa
UNIA
POLAND